Vård & omsorg

Hjälp och omvårdnad när det behövs

Vare sig man är liten eller stor kan man behöva hjälp och stöd från vården. I Blackeberg ligger vårdcentralen ett stenkast från centrum och erbjuder god omvårdnad.

Vårdcentral_1100x500

Vårdcentral

I direkt anslutning till torget ligger Blackebersgs vårdcentral på Vinjegatan 8 med lättakut, drop-in hos läkare och distriktsköterska, laboratorium, diabetes-, astma/KOL- och andra specialist- och äldremottagningar, psykolog och livsstilssamtal. Här finns också ett omtyckt BVC och den öppna förskolan på samma adress är så populär att den lockar barn och föräldrar från hela Västerort.

Vård och omsorg för äldre

Sjukhem, äldreboende, vård- och omsorgsboende liksom serviceboende ger vård och omsorg till dem som behöver extra service. Mälarbackens vård- och omsorgsboende i Blackebergsbacken är mycket vackert beläget med utsikt över Mälaren och Lovön.