Kvarnen

Kvarn och såg från 1800-talet

Den kombinerade kvarnen och sågen som Snus-kungen” Knut Fredrik Ljunglöf  byggde vid Kvarnviken i Blackeberg finns fortfarande kvar och drivs numera ideellt av Vällingby hembygdsgille som ett kulturminne och museum. En gång om året inbjuds besökare för att på plats uppleva en kvarn ”i arbete”.

Anläggningen drevs ursprungligen med vatten från Råcksta träsk, som fungerade som kvarndamm. Senare ersattes vattendriften med en tändkulemotor och numera drivs den med dieselmotorn från en ombyggd traktor.