Grimsta naturreservat

En grön lunga till staden

Grimsta naturreservat, som bildades 2004, sträcker sig som en grön lunga vid Mälarens glittrande vatten från Blackeberg och vidare västerut mot Vällingby.

Skogen i Blackeberg

Grimsta naturreservat och Blackebergsskogen bjuder på kuperade barrskogar, örtrika partier med blandskog och lungor med ädellövträd. Detta unika skogsområde inbjuder till både promenader, cykling och joggning eller till en bär- och svampplockarrunda. Reservatets öppna partier har hänförande utsikt över Mälaren och längs de lummiga strandpromenaderna finns biologiskt värdefulla våtmarker.

Urgamla ekar och fornlämningar

Vid området Ekbacken, som är i privat ägo, finns längs vägen finns några månghundraåriga ekar som kan vara upp till 700 år gamla, däribland en så kallad jätteek med 6,52 meter i omkrets (mätt 1992).

I de gamla orörda och knotiga ekarna vid Tyska botten har botanister hittat en mängd ovanliga och hotade insektsarter som vittnar om ekarnas värde. Varför detta område i södra Blackeberg heter Tyska botten är inte helt klarlagt. En hypotes är att tyska arbetare och ditkommenderade soldater, som deltog i byggandet av Drottningsholms slott, skeppades över från Lovön till Blackeberg efter dagens arbete och då fick bo i ”Tyska boden (mark)”.

I Grimstareservatet finns också flera kulturhistoriskt intressanta platser med många fornlämningar och rester av torp och gårdar.

Råcksta träsk

Fisk och grodor i Råcksta träsk

Intill begravningsplatsen i Råcksta ligger den fina lilla fågelsjön Råcksta Träsk. I fågelsjön häckar bland annat knölsvan, rörhöna och skäggdopping och på våren kan man höra grodornas lek vid sjön. Två groddammar finns i reservatet; den ena öster om Råcksta träsk, nära stigen mellan Grimstagatan och Kanaans väg, och den andra ligger nere vid Kvarnviken. Med lite tur kan man här få syn på både grodor, paddor och salamandrar.

För den som har sportfiskekort och gillar fiske är det fritt fram att prova fiskelyckan i sjön; här finns både abborre, mört och sutare.

Motionsslingor för alla

Grimsta naturreservat har flera olika motionsslingor; två är elljusspår. Den kortaste slingan är under 3 kilometer och det längsta mer än 8 kilometer. Starten ligger antingen vid Kanaanbadet eller i skogsbrynet söder om Grimsta idrottsplats. På vintern går det utmärkt att åka skidor i naturreservatet, även om inga preparerade spår finns.

Här är motionsslingorna:

Gula elljusspåret 5 km

Röda elljusspåret 3 km

V-spåret 8,15 km

Grön-vita spåret 5,8 km

Gul-vita spåret 3,9 km

Röd-vita spåret 2,7 km