Frimurarbarnhuset

Stöd till familjer under tidigt 1900-tal

Det fanns många fattiga familjer i Stockholm, ibland så fattiga att föräldrarna inte ens kunde ta hand om sina egna barn. Redan på 1700-talet tog sig Frimurarorden an saken och grundade ett barnhus i Stockholm.

Frimurarebarnhuset 1935

Frimurarorden köper mark i Blackeberg

På 1920-talet köpte orden upp mark strax norr om ”Snus-kungens” slott och byggde en stor barnhusanläggning med vita hus i nyantik stil efter Arkitekt Hakon Ahlbergs ritningar. Här fanns en skola med kyrksal, matsal, sjukstuga och bostadsavdelningar för barn och anställda. Anläggningen invigdes 1930.

Verksamheten läggs ner

När barnbidrag och andra lättnader för barnfamiljer så småningom infördes, lades verksamheten ned och i dag är Frimurarbarnhusen en del av Blackebergs sjukhus och inrymmer Västerorts Aktivitetscenter VAC.

Ängby Park

Runt omkring, på den gamla fastigheten Blackebergs gård, ligger idag bostadsområdet Ängby Park.